Mooi initiatief: 70 vrijwilligers maken 1500 schorten voor ADRZ
Om een tekort aan beschermingsmiddelen te voorkomen, ontstaan verschillende mooie initiatieven. Zo heeft de Veiligheidsregio Zeeland inzamelpunten geopend voor bedrijven die materiaal ter beschikking willen stellen. Ook kijkt de VRZ naar mogelijkheden om zelf materiaal te laten maken.
Op dit moment zijn 70 vrijwilligers bezig om 1500 schorten te maken voor het ADRZ. Het Middelburgse bedrijf Twice Interflex leverde de stof. De stof moet aan allerlei eisen voldoen en is eerst uitvoerig getest. Vervolgens heeft Henriette Nijsse van Atelier 31 uit ‘s Gravenpolder de handen uit de mouwen gestoken en is nu, samen met 70 vrijwilligers, bezig om van de stof schorten te naaien voor het ziekenhuispersoneel. Een prachtige actie! Dank voor alle medewerking!

%d bloggers liken dit: