Vocht is een belangrijke factor om rekening mee te houden tijdens de selectie van het juiste filtermedium, omdat met name polyester en aramide en tot op zekere hoogte ook polyimide gevoelig zijn voor hydrolyse. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water. Eenvoudig gesteld, worden bij het maken van polyester twee moleculen samengevoegd, waarbij water vrijkomt. In vochtige omgeving kan het water de chemische verbinding van polyester weer openen, waarbij het uiteenvalt in de oorspronkelijke bouwstenen en water. Dit verschijnsel is in het filterhuis te herkennen aan het verpulveren van het filtermateriaal.

%d bloggers liken dit: